fbpx

Kantahuolto sopimukset

Kantahuolto-huolenpitosopimus!

Miksi tarvitsen huolenpitosopimuksen?
Taloyhtiöissä tekniikan määrä lisääntyy koko ajan. Perinteiset kiinteistönhuoltoyhtiöt eivät halua olla huoltamassa tai ylläpitämässä nykypäivän tekniikalla varustettua lämmönjakohuonetta. Huolen- pito sopimus on vastaus tähän ongelmaan. Me koemme, että taloyhtiöihin asennettu tekniikka an- saitsee huolenpitoa.
Huolenpitosopimuksen edut:
• Huollettu ja hyvin hoidettu kiinteistö. Sopimuksella varmistetaan, että yksi taloyhtiö tärkeim- mistä järjestelmistä toimii.
• Oikea-aikainen reagointi. Monesti taloyhtiöiden järjestelmät saattavat toimia joko puoliteholla tai se on kokonaan pois päältä, koska kukaan ei osaa käyttää ja tulkita järjestelmää.
• Energiansäästö. Järjestelmän arvoja ja parametrejä seuraamalla varmistetaan, että järjestel- mä ei kuluta missään olosuhteissa ylimääräistä energiaa.
• Häiriötilanteessa ammattilaisen arviot ja toimenpiteet.
• Hätätilanteessa 24/7 apu.

Huolenpitosopimuksia on kahta eri tasoa. Kantahuolto-paketti 1 ja Kantahuolto-paketti 2.

Kantahuolto paketti-1 sisältää:

• Etäyhteyden lämmönjakohuoneeseen. Mikäli taloyhtiöön on asennettu huoneistokohtainen lämmönsäätöjärjestelmä, myös tämä järjestelmä on samassa etäyhteydessä.
• Tarvittavien parametrien säädöt sekä tarvittavat lämpötilamuutokset.
• Häiriötilanteiden hoitaminen sekä häiriöiden kuittaukset.
• Laitteiston toiminnan sekä lämpötilojen tarkkailu vuosihuoltojen välissä.
• 24/7 päivystyspalvelu kriittisten hälytysten osalta.
• 3 käyntiä tarvittaessa lämmönjakohuoneessa vuoden aikana.
Erillissopimuksella:
• Järjestelmän vuosihuolto erillisen sopimuksen mukaisesti.

Kantahuolto paketti -1 maksaa taloyhtiölle 49 €/kk.
(kuukausikustannus ei sisällä mahdollisia järjestelmän perustamiskustannuksia. Perustamiskustannuksista annamme erillisen tarjouksen. Taloyhtiö järjestää nettiyhteyden sekä maksaa nettiyhteyden kustannuksen)

Kantahuolto paketti-2 sisältää:

• Etäyhteyden lämmönjakohuoneeseen. Mikäli taloyhtiöön on asennettu huoneistokohtai- nen lämmönsäätöjärjestelmä, myös tämä järjestelmä on samassa etäyhteydessä.
• Tarvittavien parametrien säädöt sekä tarvittavat lämpötilamuutokset.
• Häiriötilanteiden hoitaminen sekä häiriöiden kuittaukset.
• Laitteiston toiminnan sekä lämpötilojen tarkkailu vuosihuoltojen välissä.
• Järjestelmän vuosihuollon lämmönjakohuoneessa kerran vuodessa.
• Asuntojen sekä yleisten tilojen LVI-laitteiden tarkastuksen kerran vuodessa.
• 24/7 päivystyspalvelu kriittisten hälytysten osalta.
• 3 käyntiä tarvittaessa lämmönjakohuoneessa vuoden aikana.

Pyydä tarjous Kantahuolto paketti-2:sta.

Asuntojen sekä yleisten tilojen tarkastus sisältää:
Keittiön sekä pesualtaiden vesilukkojen vuotojen tarkastus, vesilukkojen huuhtelu huuhtelurakeella, lattiakaivojen tarkastus ja huuhtelu huuhtelurakeella, kalustekohtaisten sulkujen toiminnan testaus, keittiön laitteiden liitosten tiiviyden ja kunnon tarkastus, astianpesukoneen sulun sekä poistoliitoksen toiminnan tarkastus, kaikkien hanojen
kunnon ja vuotojen tarkastus, tarvittaessa keittiöhanan huulitiivisteiden vaihto, hanojen huonokuntoisten poresuuti- mien vaihto, wc:n toiminnan ja vuotojen tarkastus, patteriventtiilien toiminnan ja vuotojen tarkastus.
Vuosihuollon aikana tehdyistä havainnoista ilmoitetaan kirjallisesti yhteyshenkilölle. Vuosihuolto ei sisällä havaittu- jen puutteiden korjauksia. Korjauskuluista annamme yhteenvedon tarkastuskierroksen jälkeen.

Miksi tilata huolenpitosopimus Kantaputkesta?
Kantaputki on toiminut viimeiset 10 vuotta erilaisten taloyhtiöiden järjestelmien ja huoltojen kanssa. Meillä on muo- dostunut selkeä näkemys, mikä huolloista on asiakkaalle tarpeellinen ja mikä ei. Palveluksessamme on 35 työnteki- jää, joten osaamista löytyy kaikentyyppisistä järjestelmistä.