fbpx

Korjauspalveluiden laadullinen hankinta taloyhtiössä

Korjauspalveluiden laadullinen hankinta taloyhtiössä -opas sisältää hallituksille, isännöitsijöille ja rakennuttajille tarkoitetun laadullisen urakkakilpailutuksen ohjeistuksen, joka on jaettu kahteen pääosaan sekä liitteisiin. Ensimmäisessä osassa kuvataan kilpailutuksen kulku vaiheittain korjauksen tavoitteiden määrittelystä urakoitsijan valintaan. Toisen osan arviointiohjeessa käsitellään urakoitsijavalinnan perusteena olevaa tarjousten arviointi- ja pisteytystapa.

Liitteet

Liite 1 sisältää sanastoa hallituksille.

Liitteessä 2 esitetään käytännön esimerkkien avulla, miten erityyppisissä korjauksissa tavoitteista muodostetaan arviointiperusteita ja miten tarjouksien vertailua sekä pisteytystä voidaan suorittaa.

Liitteen 3 esimerkkitarjouspyyntökirjeessä esitetään tapa, miten kilpailutuksessa sovellettavat menettelyt voidaan esittää kilpailuun osallistuville urakoitsijoille.

Liitteessä 4 on esimerkki pisteytyksen apuna käytettävästä arviointitaulukosta, joka on ladattavissa Rakentamisen Laatu RALA ry:n sivuilta osoitteesta www.rala.fi.

Ohjeen on kirjoittanut:
Tino Raatikainen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Työryhmässä ovat olleet mukana:
Jari Virta Suomen Kiinteistöliitto ry
Juha Salminen Consti Yhtiöt Oyj
Tuula Råman Rakentamisen Laatu RALA ry
Anna Masanti Rakentamisen Laatu RALA ry
Juha Kulomäki SKH-Isännöinti Oy
Juha Paavilainen Peab Oy
Olli Paijola NCC Suomi Oy
Marko Hytönen Hyvinkään kaupunki