fbpx

Energiansäästöopas

Hukataanko taloyhtiössänne tarpeettomasti euroja?

Energiakustannusten nousu nostaa voimakkaasti taloyhtiöiden ja teollisuus kiinteistöjen kuluja. Kulut maksaa jokainen taloyhtiön osakas ja asukas. Taloyhtiössä voidaan helposti ja edullisesti nostaa asumisviihtyvyys korkeamalle tasolle ja samalla pienentää energiakuluja useita prosentteja.

Esimerkkejä kustannuksista:

 • Liian korkean ja säästämättömän vedenpaineen takia, kiinteistön vedenkulutus on liian suuri.
 • Lämpöisen kiertoveden kiertonopeus on liian suuri.
 • Poistoilmanvaihto poistaa liikaa ilmaa huoneistosta.
 • Huonelämpötilat ovat kiinteistössä 23 – 25 astetta vaikka hyvä sisäilma ja paremmat asumisolosuhteet saavutetaan 21 asteessa.

Nämä asiat korjaamalla voi taloyhtiönne kattaa energian hinnannousun energiansäästöillä.

Näillä toimenpiteillä se onnistuu:

 • Asentamalla käyttövesiverkostoon vakiopaineventtiilin, saadaan käyttöveden paine ja samalla virtaama nykyisten määräysten tasolle. Ja samalla säästöä energiakuluissa jopa 100 euroa / asukas / vuosi.
 • Säätämällä lämpöisen kiertoveden nopeus oikeaksi.
 • Tarkistamalla ja säästämällä huoneistojen ilmanvaihto oikeaksi.
 • Säätämällä lämpöjohtoverkoston vedenvirtaus vastaamaan 21 asteen lämpötilaa.
 • Tarkistamalla lämmönsäätöautomatiikka ja tekemällä tarpeelliset huoltotoimenpiteet.
 • Ottamalla poistoilman kautta taivaalle menevä lämpöinen ilma talteen ja siirtämällä se esim. lämpimän käyttöveden lämmittämiseen.

Tarjoamme Teille taloyhtiönne lvi-järjestelmän kunnossapito- ja säästötoimenpiteitä seuraavasti:

 • Tilauksesta kokonaisvaltainen saneerauskatselmus ja kustannusarvio.
 • Katselmuksessa lueteltuina ehdotetut toimenpiteet ja niiden säästötavoitteet.

Suosittelemme Teille myös lämmitysjärjestelmän kokonaisvaltaista päivitystä kuten kaukolämmönkeskuksen ja patteriverkoston venttiilien uusimista.