Energiansäästökartoitus

Mitä on energiansäästöselvitys?

Energiansäästöselvitys kertoo hallitukselle yhdellä raportilla, eri energiansäästöjärjestelmien:

• Energiansäästöt. Kuinka paljon milläkin järjestelmällä taloyhtiössä voidaan säästää energiaa?
• Paljonko energiansäästöt ovat euroissa koko laitteiston elinkaaren ajan.
• Mitkä ovat investointikustannukset?
• Mitä huonoja ja hyviä puolia eri järjestelmissä on.
• Mitä riskitekijöitä järjestelmissä mahdollisesti on.
• Mitä ovat hankintojen mahdolliset piilokulut?
Energiasäästöselvityksessä otetaan kantaa myös kiinteistön talotekniikan nykykuntoon
Energian kartoituksessa ei oteta kantaa talon rakenteisiin

Mitä energiaselvitys maksaa?

Energianselvitysraportti maksaa 2500 euroa sisältäen arvonlisäveron.

Miten raportti tilataan?

Lähetä sähköposti jorma.askolin@kantaputki.fi , petri.hamalainen@kantaputki.fi tai soita meille Jorma 040-5891811, Petri 0400-877015.

Perusasiat kuntoon ensin!

Ennen kuin taloyhtiössä kannattaa suunnitella mitään energiansäästötoimenpidettä, tulee perusasioiden olla kunnossa.

Ensin tehtävät toimenpiteet:

• Säädetään patteriverkoston virtaama sekä huonelämpötilat oikein ja joka asuntoon samalle tasolle
(lämmitysverkoston perussäätö)
• Tasataan käyttövesiverkoston virtaamat ja paineet asentamalla käyttöveden vakiopaineventtiili.

Energianhallinta kuntoon tavoitteilla ja oikeilla toimenpiteillä

Kerros- ja rivitalon hoitokustannuksista 40% syntyy energian ja veden kustannuksista. Energianhallinnassa asetetaan pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteita sekä toimenpiteitä.
Pitkällä aikavälillä toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa koko energiankäytön rakenteeseen pitkävaikutteisten energiansäästöinvestointien, tiedotuksen ja käyttöhenkilökunnan koulutuksen avulla.
Lyhyen aikavälin toimenpiteillä on tarkoitus etsiä energiankulutukseen vaikuttavat käyttötekniset virheet. Tarkoituksena on havaita, selvittää ja mahdollisesti ennakoida laite- ja järjestelmäviat.
Jos energian- ja vedenkulutusta saadaan vähennettyä, vastikkeiden ja vuokrien nousupaineet pienenevät. Säännöllisellä energian ja veden kulutuksen seurannalla varmistutaan järjestelmien järkevästä käytöstä, säästötoimenpiteiden kannattavuudesta sekä saadaan nopeasti tieto kulutuspoikkeamista.