Taloyhtiön putkiremontti kauttamme

Onko taloyhtiön putkiremontti tulossa? Putkiremontti on välttämätön peruskorjaus kiinteistöille, sillä kaikilla rakennusmateriaaleilla, myös putkilla, on arvioitu käyttöikänsä. Putket liitoksineen kestävät tyypillisesti 30-50 vuotta, jonka jälkeen ne tulee uusia.

Putkiremontit

KVR-putkiremontti

KokonaisVastuuRakentamis-mallissa urakoitsija vastaa putkiremontista suunnittelusta toteutukseen ja huomioi jo tarjousvaiheessa energiatehokkuuteen liittyvä toimenpiteet. Koska urakoitsija vastaa urakasta kokonaisuudessaan, se sisältää kaikki kulut ja on ostajalleen yllätyksetön tapa tehdä putkiremontti. KVR-putkiremontin suurimpia etuja ovat kiinteä muuttumaton hinta ja nopea läpimenoaika.

Taloyhtiön putkiremontti

Putkiremontissa kiinteistön viemäri- ja vesiputkistot uusitaan tai korjataan. Toimimalla ajoissa ennen taloyhtiössä ilmaantuvia vesivahinkoja tai muita ongelmia, voit varmistaa ettei turhia lisäkustannuksia aiheuttavia vesivahinkoja synny.

Putkiremontin yhteydessä on mahdollista teettää muitakin remonttitöitä tai parannuksia. Peruskorjauksen yhteydessä voit myös parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja asumismukavuutta.

Putkiremontti voidaan tehdä joko hankesuunnittelun kautta tai KokonaisVastuuRakentamisena, jolloin urakoitsija vastaa kokonaisuudesta aina suunnittelusta toteutukseen.

10 myyttiä putkiremontista

Tyypillinen tilanne: Urakan aikataulut rakennetaan urakoitsijan resurssi- ja työtilanteen mukaan. Urakoitsijat suosivat pitkiä aikatauluja, jotta voivat tehdä useita projekteja yhtäaikaisesti ja projektien eteneminen aikataulussaan on tuuripeliä.

Ratkaisumme: Nimeämme kohteille omat tiiminsä, jotka sitoutuvat projektin tiukkaankin aikatauluun ja vievät sen läpi vaikka harmaan kiven. Lisäksi tarjoamme aina ilomielin sakkopykälän sopimukseen osoituksena siitä, että lupauksiimme voi luottaa.

Tyypillinen tilanne: Urakoitsijoille on edullisempaa tehdä kaikki kylpyhuoneet samalla kaavalla, koska ihmisten toiveiden kuunteleminen vain hidastaa projektia ja lisää kustannuksia. Lopputulos on silloin kaikilla samanlainen eikä yksilöllisyys toteudu.

Ratkaisumme: Meillä projekteihin sisältyy aina oma kylpyhuonesuunnittelija, joka auttaa ratkomaan yksilölliset käyttötarpeet ja tuomaan näyttävyyttä pieniinkin tiloihin.

Tyypillinen tilanne: Urakoitsijoille on helpompaa, kun talo saadaan tyhjennettyä ja työmaa raivattua siten, että siellä voi mennä ja kulkea miten sattuu. Kaikkien työskentelytavat eivät myöskään kestä katselemista, eli tyhjentäminen on usein se helpompi tie – urakoitsijalle.

Ratkaisumme: Me suunnittelemme aina putkiremontin siten, että työskentely onnistuu rinnakkain asukkaiden kanssa ja mukava asuminen on mahdollista myös putkiremontin aikana. Lisäksi katsomme aina jälkiemme perään, koska teemme töitä asukkaan asumismukavuuden ehdoilla.

Tyypillinen tilanne: Putkiremontissa kaikki peittyy pölyyn, sillä suojaseinien ja pölysuojien käyttäminen päivittäisine siivouksineen syö urakoitsijan katetta.

Ratkaisumme: Meillä pakettiin sisältyy asumismukavuutta parantavat suojaukset ja suojaseinät, joiden avulla asunnoissa voi asua huoletta kylpyhuoneen käyttöä lukuunottamatta.

Tyypillinen tilanne: Viestintä kuitataan lisäkuluna ja tietoa annetaan vain se minimi, joka on tarpeen. Viestintä sälytetään isännöitsijälle ja toivotaan, että päästäisiin mahdollisimman vähällä. Sillä maksaahan fiksusti hoidettu viestintä niin aikaa kuin rahaakin urakoitsijalle.

Ratkaisumme: Viestintä kuuluu meillä oleellisena osana putkiremonttipalveluun, sillä oikea-aikainen tieto oikeassa paikassa lisää asumismukavuutta ja helpottaa varautumista. Kun aikataulut pitävät ja viestintä rullaa, putkiremontti on ohi ennen kuin huomaatkaan.

Tyypillinen tilanne: Lisätyöt vaativat urakoitsijalta lisätyövoimaa ja niiden johtaminen on kallista. Koska putkiremontti halutaan tehdä mahdollisimman halvalla, tyypillisesti kaikki lisätyöt kielletään ja pahimmillaan taloyhtiössä on vuoden remontointikielto päällä.

Ratkaisumme: Meistä putkiremontti tarjoaa asukkaille oivan tilaisuuden teettää remontteja pääurakoitsijan avulla ja parantaa asunnon asumismukavuutta uusimalla samalla keittiötä tai laittamalla muita remonttikohteita kuntoon asunnossa. Meillä on selkeät lisätyöhinnat kaikelle, eli kanssamme on helppo asioida.

Tyypillinen tilanne: Urakoitsijat yhdistelevät työvoimaa sieltä täältä saadakseen pidettyä projektia edes jotenkuten aikataulussa. Vaihtuvat aliurakoitsijat tuovat haastetta laadun kontrollointiin ja jos kommunikaatio ei onnistu työmaalla, ei se lupaa hyvää aikataulullekaan.

Ratkaisumme: Putkiremontteihin käyttämämme tiimit ovat vuosien varrella hitsautuneet yhteen ja niin kotimaiset kuin ulkomaiset alihankkijamme ovat ansainneet kannuksensa kerta toisensa jälkeen vaativissa aikatauluissa luottamuksemme arvoisesti.

Tyypillinen tilanne: Urakoitsijalle on helpompaa sulkea viemärit, vedet ja sähköt koko työn ajaksi, sillä näin he saavat helpommin asunnot tyhjennettyä ja raivattua itselleen vapaan temmellyskentän putkiremontin ajaksi.

Ratkaisumme: Meille asukkaiden asumismukavuus on tärkeintä ja järjestämme niin veden kuin viemärinkin toimintaan kaikkiin muihin asuntoihin paitsi niihin, joiden kanssa työskentelemme parhaillaan. Koska rappukohtaiset aikataulumme pitävät, remonttikatkoskin jää lyhyeksi.

Tyypillinen tilanne: Meteliä syntyy aamuseitsemästä iltaviiteen silloin kun työtä tehdään, mutta varautuminen siihen on vaikeaa, koska työntekijät kiertävät työmaalta toiselle eikä asukkailla ole aikataulusta selkeää kuvaa.

Tyypillinen tilanne: Urakoitsijalla on useita yhtäaikaisia kohteita ja samat henkilöt ovat vastuussa kaikista. Näin oikeiden vastuuhenkilöiden tavoittaminen voi olla enemmän tuurista kiinni, kuin sovituista toiminta- tavoista.

Ratkaisumme: Meillä urakoissa on niille omistetut tiimit, jotka ovat työajan puitteissa jatkuvasti tavoitettavissa ja heidän yhteystietonsa ovat näkyvästi esillä kaikissa kohteissa, urakan aikaisessa viestinnässä ja verkossa. Viestimme niitä kanavia pitkin, mitkä ovat asukkaille kätevimpiä, jolloin urakoitsija vastaa kokonaisuudesta aina suunnittelusta toteutukseen.

Usein kysytyt kysymykset

Kiinteistön putket eivät ole ikuisia. Tyypillisesti lämminvesiputkien ja viemäreiden käyttöikä vaihtelee 30 ja 50 vuoden välillä, jonka jälkeen ne tulee uusia.

Putkiremonttitarpeen käynnistää tyypillisesti joko taloyhtiössä sattuneet vesivahingot tai putkiston kuntotutkimus, joka antaa aiheuta toimenpiteisiin. Putkiremontti tehdään aina hyvästä syystä ja viivyttely vesivahinkojen tapauksissa lisää vain tarpeettomasti kustannuksia.

Putkiremontti on aina sen kokoluokan hanke, että sen toteuttamisesta päättää taloyhtiön yhtiökokous, jossa jokaisella osakkaalla on äänensä.

Taloyhtiön hallitus, joka tyypillisesti koostuu valituista talon asukkaista, valmistelee putkiremontti- päätöksen putkiston kuntotutkimuksen perusteella ja tuo esityksen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Kannattaa osallistua aktiivisesti taloyhtiön asioiden hoitoon, jotta pystyt vaikuttamaan.

Putkiremontin suunnittelun yhteydessä taloyhtiöösi on valittu tietyt peruslaatat, jotka ovat hyväksytty remontin suunnitelmissa. Voit vaikuttaa asuntosi laattavalintoihin olemalla aktiivinen ja kertomalla tarpeistasi urakoitsijalle aloituskatselmuksessa.

Maksat tällöin laattojen erotuksen, mutta saat mieleisesi laatat. Laattavaihdoksista tulee aina hoitaa urakoitsijan kanssa, jotta materiaalit ovat oikeaan aikaan käytettävissä työmaalla ja remontti sujuu aikataulussaan.

Putkiremontin hinta koostuu töistä, materiaaleista, kiinteistöön tehtävistä perusparannuksista ja mahdollisista tilaamistasi lisätöistä. Putkiremontit ovat tyypillisesti joitain satoja euroja per neliö, eli putkiremontissa kannattaa varautua suuriinkin kustannuksiin.

Lopulliset kustannukset selviävät vasta remontin taloudellisessa loppuselvityksessä ja se kustannus jaetaan taloyhtiössä tyypillisesti yhtiövastikeperus- teisesti neliöidesi mukaan. Voit valita, maksatko putkiremontin kerralla vai taloyhtiön lainan avulla korotettuna yhtiövastikkeena.

Putkiremontti on taloyhtiön tilaama työ, josta ei voi saada kotitalousvähennystä. Voit putkiremontin yhteydessä teettää urakoitsijalla lisätöitä, esimerkiksi keittiöremontin, samassa yhteydessä. Asunnossasi teetettävistä lisätöistä voit vähentää töiden osuuden, mutta et tarvikkeita.

Yritystoimintaan kuuluvat riskit ja joskus urakoitsijat menevät konkurssiin kesken työmaan. Tälläistä riskiä vältetään käyttämällä tunnettuja ja sertifioitu- ja ammattilaisia, maksuaikatauluilla töiden etenemisen mukaan sekä urakoitsijan vakuustalletuksilla, joiden avulla töitä on mahdollista jatkaa, jos urakoitsija menee konkurssiin ja työmaa keskeytyy.

Kannattaa olla aktiivinen putkiremontin suunnitteluvaiheessa olemalla yhteydessä suunnittelijoihin ja isännöitsijään kylpyhuoneestasi. Jos asunnossasi voidaan jättää kylpyhuoneremontti tekemättä, olet oikeutettu kohtuulliseen hyvitykseen. Tällöin sinulta odotetaan hyvää dokumentointia kylpyhuoneremontin toteutuksesta ja työtavoista.

Läheskään aina remontin yhteydessä ei pystytä säilyttämään valmiiksi remontoituja tiloja, vaan ne joudutaan remontoimaan uudestaan. Kannattaa myös muistaa, että jos kylpyhuoneremontista on jo lähes 10 vuotta aikaa, sen aikaiset tekotavat eivät välttämättä täytä määräyksiä vedeneristyksestä ja mahdolliset vesivahingot tulevat sinun maksettavaksesi – asumishaitasta puhumattakaan.

Putkiremontin aikana on vaikea säästää, eikä esimerkiksi kotivakuutusta kannata irtisanoa. Urakan aikana omaisuutesi saattaa vaurioitua, joka ei ole urakoitsijan tai taloyhtiön vastuulla eli vakuutusturva on yhä hyvä pitää voimassa.

Yhtiövastiketta sinun tulee myös maksaa remontin aikana, koska taloyhtiön kulut eivät katoa mihinkään vaan pikemminkin nousevat. Pystyt kuitenkin säästämään sillä, että esimerkiksi saunamaksuja ei kerätä putkiremontin aikana.

Kantaputken avoimet työpaikat

Putkiremontit taloyhtiöihin Hämeenlinnassa ja vieruskunnissa.

Me Kantaputkessa pyrimme määrittelemään urakan aluksi kaiken tarvittavan ja antamaan tällä perusteella realistisen hinta-arvion kokonaisuudesta. Kokemus auttaa tässä.

Jos tarvitaan, saat meiltä remonttiisi myös rahoituksen. Voit maksaa laskulla tai erissä. Olet tervetullut keskustelemaan myymäläämme. Voit myös varata ajan puhelimella ja sopia tapaamisesta. Tulemme paikan päälle arvioimaan ja suunnittelemaan yhdessä remontin toteutusta.

Hyvän maineen lisäksi Kantaputkella ovat kunnossa kokemus vastaavista urakoista, KVV-IV-työnjohdon virallinen pätevyys (FISE), asianmukaiset vakuutukset sekä ammattitaito, joka näkyy uusien määräysten, ohjeiden ja asetusten (D1) ymmärtämisenä ja hallintana, jotta remontti tehdään tämän hetken parhaan tietämyksen mukaan.

Käyttövesiremontteja erittäin paljon tehneenä katsomme asiaa sinun näkökulmastasi: mikä omassa tilanteessasi on järkevää. Kokonaisuutta kannattaa katsoa laajemmin, jotta sinulla ei olisi heti uutta remonttia edessäsi.

Putkiremonttisanasto

Putkiremontit eivät ole rakettitiedettä. Kokosimme sinulle helppokäyttöisen sanaston.

Energiatehokkuus, kiinteistössä käytetään energiaa tehokkaasti ja vähentämällä hukkakulutusta

Hankesuunnitteluvaihe, määrittää mm. remontin sisällön ja laajuuden sekä korjausmenetelmän

Hoitovastike, kattaa ylläpitokustannukset (taloyhtiön vuosibudjetin)

Kiinteistön perusparannus, kiinteistön nykyaikaistaminen ja arvon korottaminen

Kunnossapitotarveselvitys, asunto-osakeyhtiölain mukainen hallituksen selvitys tulevan viiden vuoden merkittävistä kunnossapitotarpeista

Kuntoarvio, kiinteistön nykytilan ja korjaustarpeen selvittäminen

Kuntotutkimus, yksityiskohtainen tutkimus korjaustarpeiden täsmentämiseksi

Korotettu yhtiövastike, koostuu taloyhtiön yhtiövastikkeesta ja taloyhtiölle lyhennettävästä rahoitusvastikkeesta

Käyttöikä, aika, jolloin tuote (esim. putki) täyttää sille asetetut vaatimukset

Luonnossuunnittelu, putkiremontin tärkeä suunnitteluvaihe, jossa sidotaan suurin osa putkiremontin kustannuksista ja tehdään tärkeimmät ilojen käyttöön ja viihtyvyyteen liittyvät ratkaisut

Osakaskysely, osakkaiden ja asukkaiden näkemys kiinteistön kunnosta sekä tahto/tarvetila remontin yhteydessä tehtävistä kiinteistön ja oman asunnon töistä

Putkiremontti, viemäri- ja/tai vesiputkistojen peruskorjaus, jonka yhteydessä tehdään yleensä myös muita kiinteistön parannuksia mm. sähköverkkoihin, ilmastointiin tai yleisiin tiloihin

Pääomavastike, pääomavastikkeella katetaan yleensä kiinteistön pitkävaikutteiset menot, jotka aiheuttavat esimerkiksi peruskorjauksesta ja uudistuksesta.

Remonttitöiden toteutusvaihe,  korjaustöiden toteuttaminen

Remonttitöiden valmisteluvaihe, sisältää urakkatarjousten pyytämisen, sopimusneuvottelut ja urakoitsijan valinnan

Suunnitteluvaihe, tuottaa tekniset asiakirjat (piirustukset, työselitykset) sekä kaupalliset asiakirjat

Taloudellinen loppuselvitys, urakoitsijan ja taloyhtiön yhdessä laatima ja hyväksymä selvitys remonttitöiden kustannuksista sekä niiden jakautumisesta osakkeiden kesken

Tarveselvitys, putkiremontin tarveselvitys, joka huomio mm. putkiston teknisen kunnon ja osakkaiden tarpeita

Toteutussuunnittelu, yksityiskohtaisen suunnittelun tuloksena syntyvät tekniset asiakirjat sekä urakka- tarjouspyyntöasiakirjat (piirustukset, työselitykset, urakka-asiakirjat,  rakennuslupa)

Urakkamuoto, tapa, jolla remontin suorittamiseen liittyvät tehtävät ja velvollisuudet jaetaan yhdelle tai useammalle urakoitsijalle

Peruskorjaus, kiinteistön teknisen ja toiminnallisen tason säilyttäminen

Yhtiövastike, koostuu hoitovastikkeesta ja mahdollisesta pääomavastikkeesta