Putkiremontin ABC

Putkiremontti on välttämätön peruskorjaus kiinteistöille, sillä kaikilla rakennusmateriaaleilla, myös putkilla, on arvioitu käyttöikänsä. Putket liitoksineen kestävät tyypillisesti 30-50 vuotta, jonka jälkeen ne tulee uusia.

Putkiremontissa kiinteistön viemäri- ja vesiputkistot uusitaan tai korjataan. Toimimalla ajoissa ennen taloyhtiössä ilmaantuvia vesivahinkoja tai muita ongelmia, voit varmistaa ettei turhia lisäkustannuksia aiheuttavia vesivahinkoja synny.

Putkiremontin yhteydessä on mahdollista teettää muitakin remonttitöitä tai parannuksia. Peruskorjauksen yhteydessä voit myös parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja asumismukavuutta.

Yleisimmät tavat toteuttaa putkiremontti

  • perinteinen putkiremontti, jossa uusitaan kaikki vesi- ja viemäriputkistot ja taloyhtiön huoneistojen kylpyhuoneet
  • sukitus ja pinnoitus, jossa saneerataan vain viemäreiden sisäpuolet
  • näiden yhdistelmä, jossa sukitetaan ja pinnoitetaan viemärit sekä tehdään muita perusparannuksia

Putkiremontti koostuu hanke- ja toteutussuunnittelusta sekä varsinaisesta toteutuksesta. Taloyhtiön yhtiökokous päättää hankesuunnitteluvaiheessa putkiremontin toteutuksesta ja siihen sisältyvistä korjauksista.

Putkiremonttien  yhteydessä on luontevaa korjata mm. ilmanvaihtoa, sähköverkostoa ja tehdä muita perusparannuksia esimerkiksi yleisiin tiloihin.

Päätös putkiremontista kypsyy usein taloyhtiössä vuosia. Putkiremontti lähtee tyypillisesti liikenteeseen joko putkiston kuntotutkimuksesta tai taloyhtiössä sattuneesta vesivahingosta, joka vaatii toimenpiteitä.

Putkiremonttipäätös on aina taloyhtiön yhtiökokouksen asia ja sen valmistelee taloyhtiön hallitus. Jokainen osakas voi vaikuttaa remontin laajuuteen ja sisältöön osallistumalla aktiivisesti taloyhtiön päätöksentekoon.

Putkiremontti voidaan tehdä joko hankesuunnittelun kautta tai KokonaisVastuuRakentamisena, jolloin urakoitsija vastaa kokonaisuudesta aina suunnittelusta toteutukseen.


KVR-putkiremontti

KokonaisVastuuRakentamis-mallissa urakoitsija vastaa putkiremontista suunnittelusta toteutukseen ja huomioi jo tarjousvaiheessa energiatehokkuuteen liittyvä toimenpiteet. Koska urakoitsija vastaa urakasta kokonaisuudessaan, se sisältää kaikki kulut ja on ostajalleen yllätyksetön tapa tehdä putkiremontti. KVR-putkiremontin suurimpia etuja ovat kiinteä muuttumaton hinta ja nopea läpimenoaika.


Putkiremontin suunnittelu

Putkiremonttia suunnitellessa kannattaa aina ottaa hankkeeseen mukaan kokenut rakennuttajakonsultti, joka auttaa taloyhtiötä viemään putkiremontin onnistuneesti läpi välttäen pahimmat sudenkuopat. Rakennuttajakonsultin kilpailuttamisessa auttaa taloyhtiösi isännöitsijä.

Rakennuttajakonsultti on rakennusalan ammattilainen, joka tulee tyypillisesti kuvaan, kun taloyhtiössä teetetyn kuntoarvion mukaan on aika tarttua toimeen. Rakennuttajakonsultti tuntee hyvin rakennustekniikan, sähkö-, putki- ja viemärityöt sekä rakennusmääräysten tuomat velvoitteet.

Remonttia suunniteltaessa, kuntoarvion pohjalta tehty hankesuunnitelma, joka käsittelee putkiremontin lisäksi kiinteistön muut peruskorjaustarpeet, on painonsa arvoinen kullassa. Hyvällä hankesuunnitelmalla pystytään hankkimaan niin perinteinen putkiremontti kuin KVR-putkiremonttikin.

Putkiremontin kustannukset

Putkiremonttikustannukset koostuvat työkustannuksista, tarvikkeista sekä remontin laajuudesta riippuen asuntojen kylpyhuoneiden uusimisesta ja muista kiinteistöön samalla tehtävistä perusparannuksista.

Usein perinteisen putkiremontin lopullinen kustannus selviää vasta urakoitsijan ja taloyhtiön tekemässä loppuselvityksessä, jossa selvitetään lopulliset remonttikustannukset ja niiden jakautuminen osakkaiden kesken.

Putkiremontin kustannukset jaetaan usein yhtiövastikkeen maksuperusteiden mukaan osakkaiden kesken. Laskentatapa on reilu, koska se jakaa kustannukset omistusten suhteessa. Putkiremontit ovat harvoin vertailukelpoisia taloyhtiöstä toiseen, elleivät talot ole saman kokoisia samankaltaisilla ratkaisuilla. Siksi esimerkiksi neliökohtaisten hintojen vertaaminen naapuritalon kanssa on vaikeaa, ellei kumpaankin tehdä samoja peruskorjauksia samanlaatuisilla materiaaleilla.

Putkiremontin maksaminen

Putkiremontin valmistuttua tehdään taloudellinen loppuselvitys, jonka pohjalta osakaskohtainen hinta selviää. Osakas saa valita maksaako osuutensa kerralla vai korotettuna yhtiövastikeena taloyhtiön ottaman lainan muodossa.

Peruskorjauksen aikana taloyhtiö rahoittaa remontin vaiheet yleensä joko pankkilainalla, kertyneellä varallisuudella tai myymällä esimerkiksi hallussaan olevia liikekiinteistöjä tai osakkeita. Remontin jälkeen putkiremontti tulee maksettavaksi osakkaille.

Putkiremontin osakaskohtainen hinta on tyypillisesti useita satoja euroja per neliö.  Kannattaakin suunnitella omat rahoitusvaihtoehtonsa remontin aikana ja valita, käyttääkö säästöjään, pankkilainaa tai taloyhtiön saadessa lainaa, maksaa korotettua yhtiövastiketta, kunnes oma osuus putkiremontista tulee maksetuksi.

Jaa artikkeli