Lokakuu kampanja

Lämmityspalvelut

Avustus matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

Ketkä saa: Asuinrakennuksen omistajalle (henkilöt, taloyhtiöt, asunto-osuuskunnat, vuokrataloyhteisöt, yhteisöt, taloudelliset toimijat

Avustuksen määrä

Avustuksen määrä riippuu talotyypistä sekä vaihdettavien lämmönvaihtimien määrästä (alla olevan taulukon mukaisesti):kunnat, vuokrataloyhteisöt, yhteisöt, taloudelliset toimijat

ToimenpideRakennustyyppiAvustus / järjestelmän tasapainotus ja säätö per asuinrakennus
Omakoti-, pari- ja ketjutalo2000 €500 €
Rivitalo3000 €1000 €
Kerrostalo4000 €2000 €

Miksi vaihtaa?

Kaukolämmitystaloissa lämmönjakokeskuksen tekninen käyttöikä on noin 20–25 vuotta. Tämän jälkeen lämmönjakokeskuksen toiminta ei enää ole parhaalla tasolla ja riski rikkoutumiseen sekä lämmönjaon häiriöihin kasvaa. Lämmönjakokeskuksen uusiminen kannattaa tehdä ennakoiden ja suunnitelmallisesti ja parantaa samalla myös rakennuksen sisäisen lämmönjaon toimivuutta ja energiatehokkuutta. Näin saadaan kustannus- ja ilmastohyötyjä KUSTANNUSHYÖTY ENERGIAN KULUTUKSESSA ON NOIN 10 – 15 %

Miksi tehdä perussäätö?

Energiankäytön kannalta lämmitysverkon epätasapaino ja suuret lämpötilaerot rakennuksen eri osissa aiheuttavat turhan kulutuksen lisäksi huonot sisäolosuhteet. Rakennuksen lämmitys- eli patteriverkoston perussäädössä vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä säädetään toimimaan suunnitellulla tavalla. Perussäädöllä varmistetaan, että vesi kiertää verkon jokaisen lämmityspatterin kautta ja lämmitys jakautuu tasaisesti rakennuksen eri osissa.

Hyvin säädetyn ja tasapainossa olevan lämmitysverkoston ansiosta kiinteistön tilojen lämpötila pysyy lämmityskaudella tasaisena ja käyttäjien viihtyvyys paranee.

Patteriverkon perussäätö parantaa viihtyvyyttä ja voi myös alentaa kustannuksia

Motivan arvioiden mukaan oikein tehdyllä perussäädöllä voidaan saavuttaa jopa 10–15 prosentin säästö energiankulutuksessa. Saavutettavien säästöjen määrä riippuu kuitenkin paljon kiinteistön lämmitysolosuhteiden lähtötilanteesta. Jos liian korkeaa huonelämpötilaa lasketaan yhdellä asteella säästyy keskimäärin viisi prosenttia esimerkiksi asuinkerrostalon lämmityskustannuksista. Vaikka lämpötilaa ei voisikaan laskea, perussäädön avulla varmistetaan viihtyvyys ja tasainen lämpötila koko talossa.