Käyttöveden Vakiopaineventtiili

Vesi maksaa eniten lämpimänä. Jopa 30 % vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta menee käyttöveden lämmittämiseen. Vakiopaine venttiili on helpoin ja kustannustehokkain tapa lähteä alentamaan veden kulutusta ja sitä kautta myös lämpimän veden energiankulutusta.

Vesijohtoverkostossa oleva painetaso vaikuttaa suuresti siihen kuinka paljon vettä hanasta tulee. Ja tämä vaikuttaa siihen kuinka paljon euroja viemäriin valutetaan.

Vakiopaineventtiili investointi maksaa itsensä takaisin jopa 2-3 vuodessa ja parantaa asumismukavuutta.

Esimerkki saavutettavasta säästöstä.

Tässä esimerkissä on käytetty seuraavia kustannuseriä. Vedenhinta 3,04 euroa/m3, energianhinta 55,76 euroa/Mwh (kaukolämpö). Lämpimänveden osuus 40%.

Jos veden kulutus 180 l/as/vrk, ovat veden hinnasta ja energiakustannuksista muodostuvat vesikustannukset yhteensä 24,50 euroa/as/kk. Kun vakiopaine venttiilillä pudotetaan verkoston ylipaine oikealle tasolle ja hanojen vesivirtaamat normaaleiksi. Tällä toimenpiteellä saadaan pudotettua veden kulutus 120 l/as/vrk, veden säästöä 21,9 m3/v ja 0,59 Mwh:n energiansäästö asukasta kohden.

Euroiksi muutettuna säästöä saavutetaan 98 euroa/as/v.

Vakiopaine venttiili asennettuna maksaa noin 500 – 2500 € kiinteistön koosta riippuen.

Vakiopaineventtiili

Venttiilillä asetetaan verkoston paineen yläraja vakioksi. Tällöin vakiopaine alentaa veden- ja energiankulutusta sekä virtaamasta johtuvia putkiston ääniongelmia.
Vakiopaineventtiili vähentää myös verkostoon asennettujen laitteiden paineiskuja ja pienentää putkistojen korroosiovaaraa.

Vakiopaineventtiili leikkaa kunnallisen vesijohtoverkoston ylipaineen pois, pitäen hanalle tulevan paineen halutulla tasolla. Näin vältetään ylisuuresta paineesta johtuva veden hukkakulutus.
Suomen Rakennusmääräyskokoelman osa D1 edellyttää vakiopaineventtiilin käyttöä, jos katupainetaso on yli 500 kPa.
Vakiopaineventtiili parantaa kiinteistön vedenkäytön hallintaa niin taloudellisesti kuin teknisestikin lisäten samalla asumisviihtyvyyttä.