LVI-huollot taloyhtiöille Hämeenlinnassa ja sen lähialueilla.

Huoltopalvelussamme on 20 asentajaa. Huoltopalvelumme kattaa kaikki taloyhtiön putki-, lämmitys-, ja ilmanvaihtoasioihin liittyvät pienet ja isot korjaukset ja huollot.

Mm.

 • Hanojen vaihdot ja korjaukset
 • Patteriventtiilien vaihdot myös tyhjentämättä lämpöjohtoverkostoa
 • Vuotopaikkaukset
 • Pienet viemäriavaukset
 • Isot ja pienet putkimuutostyöt kiinteistöissä

Huoltoasentajan tilaus käy helposti sähköpostilla tai soittamalla. Saat heti puhelimitse tiedon milloin seuraava vapaa asentaja tai sähköpostilla saat vastauksen asennusajankohdasta.

Etähallinnasta säästöä
lämmitysratkaisuihin

Lämmitysjärjestelmien etähallinta- ja vuosihuoltopalvelu

Etähallintapalvelun ennakoiva kunnossapito tuo energiansäästöä, asumismukavuutta, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä taloyhtiön tekniikan tekniseen ylläpitoon.

Taloyhtiöiden kuluista suurin osa menee lämmitykseen. Lämmitysjärjestelmä on laite, joka sijaitsee kellarissa ja tekee pyyteettömästi työtään. Lämmityslaitteeseen tuleva ongelma havaitaan yleensä vasta kun koti kylmenee tai lämminvesi loppuu.


Tehokkain tapa säästää lämmityksen kuluja on säätää järjestelmiä valitsevien olosuhteiden mukaisesti. Kustannukset nousevat jos tiloja ylilämmitetään ja alilämmittämisessä kärsii asumismukavuus. Tämän päivän hybridi-lämmitysjärjestelmät ovat tekniikaltaankin jo todella vaatia.


Pieni lämpötila muutos järjestelmässä voi tarkoittaa 10-20% lisäkulua taloyhtiön energia laskuun. Tälläistä muutos ei huomata kuin vasta vuoden päästä kun tilinpäätöstä tehdään.

Varmista järjestelmien kitkaton toiminta etähallinta palvelumme avulla

Autamme hallinnoimaan kiinteistösi teknisten laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa. Palvelu tekee kiinteistöhuollosta ennakoitavaa ja kustannustehokasta. Kaikki tarvittavat huolto- ja säätöarvot pysyvät ajan tasalla ja kunnossa. Vuosihuollon avulla myös vuosittaiset huollot tulee varmasti hoidettua.
Palvelu räätälöidään taloyhtiön tarpeisiin.

Energiansäästöä ja asumismukavuutta, joka sopii tarpeisiisi

Järjestelmän käyttöönotto on nopeaa. Käymme läpi kiinteistösi vaatimukset ja
valmistelemme tarjoukseni. Sopimusta voidaan laajentaa taloyhtiön tarpeiden mukaan.
Järjestelmä kustannus vaihtelee taloyhtiön tarpeiden mukaan. Asennus tapahtuu asukas ystävällisesti.

Asumis ym. häiriöt ovat asennuksesta todella pienet

Järjestelmään voidaan liittää:

 • kaikki lämmitysjärjestelmät taloyhtiössä, kaukolämmöstä moni mutkaisiin
  hybridijärjestelmiin
 • vesivuotojen seurantaan vesimittarilta
 • huoneistokohtaisen lämpötilan seuranta

Sopimus antaa sinulle:

 • Ennakoitavat teknisen kunnossapidon kustannukset
 • Jatkuvan lämpötilojen ja säätöarvojen seuraamisen ja muutoksien raportoinnin
 • 24/7 hätäpäivystys palvelu
 • Vähentyneet asumishäiriöt ja tarpeettomat huoltokäynti kustannukset ennakoivan
  vuosihuollon avulla

Etähallinta- ja vuosihuoltojen palvelun kustannukset on 20 €- 350 € kuukaudessa.
Lopulliseen kustannukseen vaikuttaa sopimuksen sisältö.
Mitä on tekninen kunnossapito?
Hyvin toimiva kiinteistötekniikka optimoi energiankulutusta ja lisää asumismukavuutta.
Tekninen huolto ja kunnossapito tarkoittaa kiinteistö lämmitysjärjestelmien toiminnan
analysointia, varmistamista ja optimointia. Älykkäät teknisen huollon ja kunnossapidon
ratkaisut tekevät huollon ja koko järjestelmän toiminnasta ennakoitavaa ja turvallista.
Kiinteistön tekniset järjestelmät pysyvät kunnossa pidempään ja toimivat
energiatehokkaasti.
Kiinteistöjen tekninen huolto ja kunnossapito on ennakoivaa ja kokonaisvaltaista.

Kantahuolto sopimukset

Taloyhtiöissä tekniikan määrä lisääntyy koko ajan. Perinteiset kiinteistönhuoltoyhtiöt eivät halua olla huoltamassa tai ylläpitämässä nykypäivän tekniikalla varustettua lämmönjakohuonetta. Huolen- pito sopimus on vastaus tähän ongelmaan. Me koemme, että taloyhtiöihin asennettu tekniikka an- saitsee huolenpitoa.
Huolenpitosopimuksen edut:
• Huollettu ja hyvin hoidettu kiinteistö. Sopimuksella varmistetaan, että yksi taloyhtiö tärkeim- mistä järjestelmistä toimii.
• Oikea-aikainen reagointi. Monesti taloyhtiöiden järjestelmät saattavat toimia joko puoliteholla tai se on kokonaan pois päältä, koska kukaan ei osaa käyttää ja tulkita järjestelmää.
• Energiansäästö. Järjestelmän arvoja ja parametrejä seuraamalla varmistetaan, että järjestel- mä ei kuluta missään olosuhteissa ylimääräistä energiaa.
• Häiriötilanteessa ammattilaisen arviot ja toimenpiteet.
• Hätätilanteessa 24/7 apu.

Huolenpitosopimuksia on kahta eri tasoa. Kantahuolto-paketti 1 ja Kantahuolto-paketti 2.

• Etäyhteyden lämmönjakohuoneeseen. Mikäli taloyhtiöön on asennettu huoneistokohtainen lämmönsäätöjärjestelmä, myös tämä järjestelmä on samassa etäyhteydessä.
• Tarvittavien parametrien säädöt sekä tarvittavat lämpötilamuutokset.
• Häiriötilanteiden hoitaminen sekä häiriöiden kuittaukset.
• Laitteiston toiminnan sekä lämpötilojen tarkkailu vuosihuoltojen välissä.
• 24/7 päivystyspalvelu kriittisten hälytysten osalta.
• 3 käyntiä tarvittaessa lämmönjakohuoneessa vuoden aikana.
Erillissopimuksella:
• Järjestelmän vuosihuolto erillisen sopimuksen mukaisesti.

(kuukausikustannus ei sisällä mahdollisia järjestelmän perustamiskustannuksia. Perustamiskustannuksista annamme erillisen tarjouksen. Taloyhtiö järjestää nettiyhteyden sekä maksaa nettiyhteyden kustannuksen)

• Etäyhteyden lämmönjakohuoneeseen. Mikäli taloyhtiöön on asennettu huoneistokohtai- nen lämmönsäätöjärjestelmä, myös tämä järjestelmä on samassa etäyhteydessä.
• Tarvittavien parametrien säädöt sekä tarvittavat lämpötilamuutokset.
• Häiriötilanteiden hoitaminen sekä häiriöiden kuittaukset.
• Laitteiston toiminnan sekä lämpötilojen tarkkailu vuosihuoltojen välissä.
• Järjestelmän vuosihuollon lämmönjakohuoneessa kerran vuodessa.
• Asuntojen sekä yleisten tilojen LVI-laitteiden tarkastuksen kerran vuodessa.
• 24/7 päivystyspalvelu kriittisten hälytysten osalta.
• 3 käyntiä tarvittaessa lämmönjakohuoneessa vuoden aikana.

Asuntojen sekä yleisten tilojen tarkastus sisältää:
Keittiön sekä pesualtaiden vesilukkojen vuotojen tarkastus, vesilukkojen huuhtelu huuhtelurakeella, lattiakaivojen tarkastus ja huuhtelu huuhtelurakeella, kalustekohtaisten sulkujen toiminnan testaus, keittiön laitteiden liitosten tiiviyden ja kunnon tarkastus, astianpesukoneen sulun sekä poistoliitoksen toiminnan tarkastus, kaikkien hanojen
kunnon ja vuotojen tarkastus, tarvittaessa keittiöhanan huulitiivisteiden vaihto, hanojen huonokuntoisten poresuuti- mien vaihto, wc:n toiminnan ja vuotojen tarkastus, patteriventtiilien toiminnan ja vuotojen tarkastus.
Vuosihuollon aikana tehdyistä havainnoista ilmoitetaan kirjallisesti yhteyshenkilölle. Vuosihuolto ei sisällä havaittu- jen puutteiden korjauksia. Korjauskuluista annamme yhteenvedon tarkastuskierroksen jälkeen.

Miksi tilata huolenpitosopimus Kantaputkesta?
Kantaputki on toiminut viimeiset 10 vuotta erilaisten taloyhtiöiden järjestelmien ja huoltojen kanssa. Meillä on muo- dostunut selkeä näkemys, mikä huolloista on asiakkaalle tarpeellinen ja mikä ei. Palveluksessamme on 35 työnteki- jää, joten osaamista löytyy kaikentyyppisistä järjestelmistä.

Lämmitysjärjestelmien huolto

Lämmitysjärjestelmät ja niiden toimivuus ovat olennainen osa asumisviihtyvyyttä, energiakulutuksen minimointia sekä hallitua pitkän tähtäimen remonttisuunnittelua.

Toimivat laitteet takaavat oikean lämpöisen veden sekä lämpimään käyttöveteen että lämmitykseen vallitsevan tilanteen mukaan. Toimivilla laitteilla ei tehdä turhaa lämmitystä eikä lämmintä vettä, sekä puhtailla siirrinpinnoilla ja likasihdeillä lämmön siirtyminen on energiatehokasta.

Huollon jälkeen toimitamme sähköisen raportin tehdyistä toimenpiteistä sekä tiedon laitteistojen kunnosta/korjaustarpeesta. Tämä raportti on hallitukselle loistava työkalu kun tehdään taloyhtiön tulevia korjaus- ja investointisuunnitelmia.

 

Kaukolämpölaitteiston tarkastus ja huolto

295
 • PAKETTI SISÄLTÄÄ 1 KRT VUODESSA:
 • Kaukolämpökeskuksen huollon ja säädön
 • Kaukolämpöverkoston jäähdytyksen tarkastus
 • Paisuntasäiliön esipaineen tarkastus sekä asettelu
 • Hälytysten toiminnan tarkastus
 • Varoventtiileiden tarkastus ja testaus
 • Lämpöjohtoverkoston paineiden tarkastus ja asettelun
 • Kiertovesipumppujen toiminnan tarkastus
 • Kaukolämpö- sekä lämpöjohtoverkon likasihdin puhdistus
 • Sulkuventtiileiden toiminnan tarkastus
 • Automatiikan toiminnan tarkastus
 • Sähköinen raportti toteutetusta toimenpiteistä ja huolloista

Poistoilman lämmöntalteenottolaitteiston huolto

150 (lisähinta kaukolämpöhuollon päälle)
 • PAKETTI SISÄLTÄÄ 2 KRT VUODESSA:
 • Lämmöntalteenottolaitteen suodattimet ja suodattimen vaihto
 • Nesteiden paineiden tarkastus ja asetelu
 • Nesteiden pakkasen kestävyyden mittaus / asettelu
 • Varoventtiileiden tarkastus ja testaus
 • Likasihdin puhdistus
 • Sulkuventtiileiden toiminnan tarkastus
 • Kiertovesipumppujen toiminnan tarkastus
 • Lämmön talteenottolaitteiston patterin imurointi
 • Asetusten tarkastus

Maalämpölaitteiston tarkastus ja
huolto

280
 • PAKETTI SISÄLTÄÄ 1 KRT VUODESSA:
 • Maalämpölaitteiston huollon ja säädön
 • Maalämpökoneen asetusten tarkastus
 • Paisuntasäiliöiden esipaineen tarkastus ja asettelu
 • Varoventtiileiden tarkastus ja testaus
 • Lämpöjohtoverkoston paineiden tarkastus ja asettelu
 • Sulkuventtiileiden toiminnan tarkastus
 • Automatiikan toiminnan tarkastus
 • Verkoston likasihtien puhdistus
 • Kiertovesipumppujen toiminnan tarkastus
 • Käyttöveden sekoitusventtiilin toiminnan tarkastus
 • Maalämpöpiirin nesteiden tarkastus tai lisäys
 • Maalämpöpiirin nesteen pakkasen kestävyyden mittaus

LVI-huollot taloyhtiöihin Hämeenlinnassa ja vieruskunnissa.

Me Kantaputkessa pyrimme määrittelemään urakan aluksi kaiken tarvittavan ja antamaan tällä perusteella realistisen hinta-arvion kokonaisuudesta. Kokemus auttaa tässä.

Jos tarvitaan, saat meiltä remonttiisi myös rahoituksen. Voit maksaa laskulla tai erissä. Olet tervetullut keskustelemaan myymäläämme. Voit myös varata ajan puhelimella ja sopia tapaamisesta. Tulemme paikan päälle arvioimaan ja suunnittelemaan yhdessä remontin toteutusta.

Hyvän maineen lisäksi Kantaputkella ovat kunnossa kokemus vastaavista urakoista, KVV-IV-työnjohdon virallinen pätevyys (FISE), asianmukaiset vakuutukset sekä ammattitaito, joka näkyy uusien määräysten, ohjeiden ja asetusten (D1) ymmärtämisenä ja hallintana, jotta remontti tehdään tämän hetken parhaan tietämyksen mukaan.

Käyttövesiremontteja erittäin paljon tehneenä katsomme asiaa sinun näkökulmastasi: mikä omassa tilanteessasi on järkevää. Kokonaisuutta kannattaa katsoa laajemmin, jotta sinulla ei olisi heti uutta remonttia edessäsi.