Energiansäästökartoitus

Mitä on energiansäästölaskelma?

Energiansäästölaskelma pitää sisällään yleiskuvauksen laitteistosta, saavutettavan energiansäästön sekä investointikustannuksen ja elinkaarenaikaiset säästöt. Laskelma läpikäydään taloyhtiön hallituksen kanssa. Tämän tavoitteena on antaa hallitukselle selkeä käsitys nykytilasta, mahdollisuuksista energiansäästöihin ja opastaa jatkotoimenpiteissä.

Mitoitus ja laskelma tehdään aina juuri taloyhtiökohtaisesti. Energiasäästölaskelmassa otetaan kantaa myös kiinteistön talotekniikan nykykuntoon

Energian kartoituksessa ei oteta kantaa talon rakenteisiin

Mitä energiasäästölaskelma maksaa?

Energianselvitysraportti maksaa 380 euroa sisältäen arvonlisäveron.

Ota yhteyttä ja tilaa raportti!

Energiansäästökartoitus

Mitä on energiansäästöselvitys?

Energian säästökartoitus on laajamittainen raportointi- ja laskelma kaikista taloyhtiöön soveltuvista energiansäästöjärjestelmistä. Energiansäästöselvitys kertoo hallitukselle yhdellä raportilla, eri energiansäästöjärjestelmien:

•  Energiansäästöt. Kuinka paljon milläkin järjestelmällä taloyhtiössä voidaan säästää energiaa?

•  Paljonko energiansäästöt ovat euroissa koko laitteiston elinkaaren ajan?

•  Mitkä ovat investointikustannukset?

•  Mitä huonoja ja hyviä puolia eri järjestelmissä on.

•  Mitä riskitekijöitä järjestelmissä mahdollisesti on.

•  Mitä ovat hankintojen mahdolliset piilokulut?

Energiasäästöselvityksessä otetaan kantaa myös kiinteistön talotekniikan nykykuntoon
Energian kartoituksessa ei oteta kantaa talon rakenteisiin

Mitä energianselvitys maksaa?

Energianselvitysraportti maksaa 2500 euroa sisältäen arvonlisäveron.

Ota yhteyttä ja tilaa raportti!

Suunnittelemiamme ja asentamiamme kohteina ovat mm.

Miksi tilata laskelmat Kantaputkelta?

Meillä on kokemusta useiden eri järjestelmien suunnittelusta sekä asennuksista ja ns. hybridijärjestelmistä. Näissä hankkeissa on ollut tavoitteena kohtuullinen investointi, hyvät energiansäästöt ja paremmat asuinolosuhteet. Yhtenä suurena asiana on järjestelmän muunneltavuus tulevaisuudessa, uusien tulevien energiansäästön mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Usean suunnitellun ja asennetun kohteen ansiosta olemme saaneet runsaasti tietoa ja kokemusta.

Perusasiat kuntoon ensin!

Ennen kuin taloyhtiössä kannattaa suunnitella mitään energiansäästötoimenpidettä, tulee perusasioiden olla kunnossa.

Ensin tehtävät toimenpiteet:

  • Säädetään patteriverkoston virtaama sekä huonelämpötilat oikein ja joka asuntoon samalle tasolle
    (lämmitysverkoston perussäätö)
  • Tasataan käyttövesiverkoston virtaamat ja paineet asentamalla käyttöveden vakiopaineventtiili.

Energianhallinta kuntoon tavoitteilla ja oikeilla toimenpiteillä

Kerros- ja rivitalon hoitokustannuksista 40% syntyy energian ja veden kustannuksista. Energianhallinnassa asetetaan pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteita sekä toimenpiteitä.
Pitkällä aikavälillä toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa koko energiankäytön rakenteeseen pitkävaikutteisten energiansäästöinvestointien, tiedotuksen ja käyttöhenkilökunnan koulutuksen avulla.
Lyhyen aikavälin toimenpiteillä on tarkoitus etsiä energiankulutukseen vaikuttavat käyttötekniset virheet. Tarkoituksena on havaita, selvittää ja mahdollisesti ennakoida laite- ja järjestelmäviat.
Jos energian- ja vedenkulutusta saadaan vähennettyä, vastikkeiden ja vuokrien nousupaineet pienenevät. Säännöllisellä energian ja veden kulutuksen seurannalla varmistutaan järjestelmien järkevästä käytöstä, säästötoimenpiteiden kannattavuudesta sekä saadaan nopeasti tieto kulutuspoikkeamista.

Huonelämpötilat haltuun!

Lataa tästä vinkit lämmityksen säätöön asuinhuoneistojen lämpötilojen mukaan.