Energiansäästö taloyhtiöille

Kerros- ja rivitalon hoitokustannuksista 40% syntyy energian ja veden kustannuksista. Energianhallinnassa asetetaan pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteita sekä toimenpiteitä.
Pitkällä aikavälillä toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa koko energiankäytön rakenteeseen pitkävaikutteisten energiansäästöinvestointien, tiedotuksen ja käyttöhenkilökunnan koulutuksen avulla.

Lämpökeskus
Energiansäästökartoitus

Energiansäästökartoitus

Energiansäästölaskelma pitää sisällään yleiskuvauksen laitteistosta, saavutettavan energiansäästön sekä investointikustannuksen ja elinkaarenaikaiset säästöt.

Poistoilmalämmön talteenotto

Poistoilmalämmön talteenotto

Poistoilman lämmöntalteenotto soveltuu hyvin myös painovoimaisten asuinkerrostalojen asukasviihtyvyyden parantamiseen. Se ei pelkästään paranna ilmanvaihtoa, mutta myös varmistaa, että poistoilman mukana ei karkaa ylimääräistä lämpöä.

Taloyhtiö

Lämmitysverkon säätö

Kiinteistön lämmitysverkoston tasapainotuksella ja huonelämpötilojen säätämisellä saavutetaan korkea asumisviihtyvyys sekä huomattavia säästöjä energialaskuun.

Lämmitysjärjestelmän huolto

Hybridiratkaisut

Kun taloyhtiönne kaukolämmön lämmönjakokeskus on tullut teknisen käyttöiän päähän ja sen uusiminen olisi ajankohtainen, tulisi samalla miettiä mahdollisia tulevaisuuden energiansäästömahdollisuuksia. HybridiReady-lämmönjakokeskus antaa mahdollisuuden näihin ratkaisuihin.