Mitä maalämpö on? 10 myyttiä maalämmöstä

Mitä maalämpö on?
Maalämmöstä liikkuu paljon myyttejä ja kerromme ohessa oman näkemyksemme.

Mitä maalämpö on ja mitä siitä on hyvä tietää? Keräsimme kokoon 10 myyttiä maalämpöön liittyen, johon nyt vastaamme.

1. Kaukolämpöä ei saa eikä voi jättää maalämmön rinnalle, koska silloin kaukolämmön jäähtyvyys ei toimi

Tätä uskomusta kuulee jopa isännöitsijöiltä. Kaukolämmön voi jättää rinnalle, mutta kaukolämmön jäähtyvyys täytyy säilyä. Kaukolämmön jäähtyvyyden säilyminen vaatii enemmän teknistä osaamista toimittajalta, mutta kyse ei ole kuitenkaan rakettitieteestä. Jos kiinteistösi on varustettu kaukolämmöllä, kannattaa tarjouspyyntövaiheessa kiinnittää huomiota toimittajan ismeihin kaukolämmöstä ja valikoida toimittajia myös sillä kriteerillä. Yhdistämällä maalämmön ja kaukolämmön, ollaan kaukolämmön perusmaksuihin saatu useissa kiinteistöissä reiluja pudotuksia, kun kaukolämmön kulutus ja tarve pienenevät oleellisesti.

2. Maalämpöä ei saa meille, koska tontti on niin pieni, ettei siihen saada riittävästi lämpökaivoja

Tonttikoko ei ole este maalämmön asentamiselle. Tyypillisesti varsinkin keskustatontit ovat pieniä, jolloin lämpöpumpputehot mitoitetaan tontille mahtuvien energiakaivojen mukaan. Mitä pienempään tonttiin maalämpöasennusta tehdään, sitä enemmän se kysyy ammattitaitoa toteuttajalta. Hyvällä suunnitellulla saadaan kaikki mahdollinen aurinkoenergia kerättyä pienestäkin tontista. Kannattaa muistaa, että yhdistämällä vanha järjestelmä maalämpöön pienelläkin lämpöpumpputeholla, voidaan saada hyvin merkittävät lämmityssäästöt aikaiseksi.

3. Maalämpöön ei voi luottaa, kun se on niin uusi keksintö ja siksi täynnä ongelmia

Suurilla valmistajilla on kymmenien vuosien kokemus nimenomaisesti maalämmöstä. Parhailla valmistajilla on kokemusta toistasataa vuotta lämmityksestä ja lämpöpumpuistakin vuosikymmenten kokemus. Kun maalämpöä on tehty vuosikymmeniä, niihin voi luottaa ja niistä on varmuudella karsittu lapsukset. Maalämpöjärjestelmiä kehitetään yhä aktiivisesti, mutta maalämpö kestää luotettavuudessa ja tehokkuudessa vertailun minkä tahansa muun lämmitysvaihtoehdon kanssa.

4. Maalämpöpumput eivät säästä niin paljon kuin myyntimiehet lupailevat

Maalämpöpumpuilla on mahdollista tehdä suuriakin säästöjä. Kannattaa kiinnittää huomiota, onko tarjoaja maalämmön vankka osaaja vai tekeekö tarjoaja vain kauppaa laitteilla.

Kauppaa tehdessä on tärkeää saada laskelma kirjallisena, josta selviää tarkasti, mitä laitteisto kaikkine apulaitteineen kuluttaa vuodessa energiaa ja mitä kaikkea kuluja investointiin sisältyy, jotta saat selville takaisinmaksuajan kohteessasi. Ei kannata vertailla erikokoisia lämpöpumppuja, jos ei tiedetä, miten laitevalinnat vaikuttavat lämmityskuluihin.

5. Maalämpötarjousten vertailu on hankalaa, kun kaikki tarjoavat erilaisia laitteita

Tarjousten vertailu saattaa tuntua hankalalta, mutta helpotat urakkaasi, kun et keskity tekniikkaan vaan investointeihin ja säästöihin. Ensiksi, tarkista, mitä lämmitys kaikkineen apulaitteineen vuodessa kuluttaa ja toiseksi, mitä laitteisto maksaa? Näin pääset nopeasti kartalle siitä, minkälainen ratkaisu kiinteistöösi sopisi parhaiten.

Tarjoajat kääntävät keskustelun helposti lämpöpumpun tehoon, erilaisiin teknisiin hienouksiin ja muihin epäolennaisiin asioihin, jos laskelmat eivät tue hankintaasi. Tärkeintä tarjouksien vertailussa on nimenomaan keskittyä investointiin ja sillä saatavaan säästöön, sillä se ratkaisee investoinnin takaisinmaksuajan. Kannattaa muistaa, että suuremmat säästöt tarkoittavat usein isompaa investointia ja päinvastoin, mutta takaisinmaksuajan tultua täyteen, jäät vuosi vuodelta paremmin voitolle.

6. Valmistajalla X on paras maalämpöpumppu, sillä siinä on paras COP-luku

Kannattaa ostaa talotekniikka talotekniikan ammattilaisilta. COP-luku tarkoittaa maalämpöpumpun hyötysuhdetta ja tälläiset hienolta kuulostavat tekniset luvut ovat laboratorioissa eri testistandardein saavutettuja lukuja, eivätkä ne valitettavasti kerro käytännön tasolla mitään. Kannattaa myös muistaa, että COP-luvut eivät usein ole vertailukelpoisia keskenään em. syistä. Suorituskykykerrointa, COP-lukua, on paranneltu luomalla vuosihyötysuhdeluku, SCOP-luku, mutta usein siitäkin puuttuu apulaitteiden käyttämä energiakulu ja siksi maalämpöratkaisujen vertailu teoreettisilla luvuilla ajaa usein ojasta allikkoon.

Löydät kiinteistöösi parhaan maalämpöpumpun, kun saat toimittajalta kirjallisen laskelman, josta selviää vuosittainen laitteiston käyttämä energia (kWh) ja sillä saatavat säästöt nykylämmitysjärjestelmään nähden.

7. Miten voidaan olla varmoja, että maalämpökaivoista saadaan energiaa vielä kahdenkymmenenkin vuoden päästä?

Suurissa kohteissa on järkevää suosia testiporausta ja termistä vastetestiä, TRT-mittausta, jolla mitataan maaperän lämmönjohtavuutta. Testauksessa tehtävän testikaivon avulla mitataan siitä saatava energiamäärä. Saatujen tulosten pohjalta pystytään analysoimaan kaivojen tarkka määrä ja mallintamaan kaivojen riittävyys kymmeniksi vuosiksi.

8. Maalämpö on niin kallis, että se on poissuljettu vaihtoehto lämmityslaitteiden mietinnässä

Maalämpö on sitä kalliimpi, mitä enemmän vuosittaisesta lämmitysenergiasta otetaan maasta. Jos ajatus on ottaa kaikki mahdollinen taloon tarvittava lämmitystarve maasta, maalämpö on kallis. Jos taas otetaan maasta esimerkiksi 70 % tarvittavasta lämmitysenergiasta ja loput tarvittavasta energiasta tehdään vaikka vanhalla järjestelmällä, päästään hankintahinnassa jo hyvinkin kohtuullisiin investointeihin ja silti lämmityskulut ovat puolet nykyisestä. Pienelläkin lämpöpumpulla saadaan suuret säästöt!

9. Parhaaseen lopputulokseen pääsee, kun taloyhtiö ottaa suunnittelijan suunnittelemaan maalämpöhankinnan ja hoitamaan tarjouspyynnöt vertailuineen

Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta. Jos LVI-alalla kannuksensa hankkinut insinööri laitetaan suunnittelemaan kylmäteknistä lämmityslaitteistoa, joka toimii hyvin erilailla kuin perinteiset kaukolämpö tai öljykattilat, ollaan väärällä tiellä. Vaikka Suomesta löytyy muutamia hyvinkin ammattitaitoisia suunnittelijoita, taloyhtiön on hyvin vaikeaa tietää, millainen osaaminen vanhalla LVI-suunnittelijalla on maalämmöstä.

Parempi tulos tulee tyypillisesti kääntymällä suoraan osaavan urakoitsijan puoleen, joka hoitaa kaiken suunnittelusta toteutukseen. Tällainen toimija kertoo taloyhtiölle ennen lopullisia päätöksiä selvällä suomen kielellä erilaisten maalämpölaitteistojen eroavaisuuksista investointiin ja lämmityskustannuksiin sekä ennen kaikkea ottaa kantaa sähköpuoleen, joka on maalämpöurakassa yhtenä suurena muuttuvana kulueränä laitteistosta riippuen.

10. Maalämpöhankinnassa on oltava tarkkana, ettei ota liian pientä pumppua – mieluummin liian suuri kuin liian pieni

Ei ole olemassa oikean kokoista maalämpöpumppua, mutta matemaattisesti laskien pienemmällä lämpöpumpputeholla saadaan yleensä paremmat säästöt ja laitteistoille paremmat kestoiät verrattuna suureen pumppuun. Nämä ovat kuitenkin asioita, joita kukaan asiantuntija ei voi määrittää, vaan tarjoaja käy taloyhtiön kanssa yhdessä erikokoisten laitteistojen vertailua läpi laskelmineen ennen maalämpöratkaisun hankintaa. Saatavat säästöt ja takaisinmaksuaika ratkaisee!

Täältä löydät lisätietoa maalämmöstä.

Jaa artikkeli