Energiansäästökartoitus

Energianhallinta kuntoon tavoitteilla ja toimenpiteillä

40 % kerros- ja rivitalon hoitokustannuksista syntyy energian ja veden kustannuksista. Energianhallinnassa asetetaan pitkän ja lyhyen tähtäyksen tavoitteita sekä toimenpiteitä.

Pitkällä aikavälillä toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa koko energiankäytön rakenteeseen pitkävaikutteisten
energiansäästöinvestointien, tiedotuksen ja käyttöhenkilökunnan koulutuksen avulla.

Lyhyen aikavälin toimenpiteillä on tarkoitus etsiä energiankulutukseen vaikuttavat käyttötekniset virheet. Tarkoituksena on havaita, selvittää ja mahdollisesti ennakoida laite- ja järjestelmäviat.

Jos energian- ja vedenkulutusta saadaan vähennettyä, vastikkeiden ja vuokrien nousupaineet pienenevät. Säännöllisellä energian- ja vedenkulutuksen seurannalla varmistutaan järjestelmien järkevästä käytöstä, säästötoimenpiteiden kannattavuudesta ja saadaan nopeasti tieto kulutuspoikkeamista.

Mitä on energiansäästökartoitus?

  • Energiasäästökartoituksella katsastetaan kiinteistön talotekniikan nykykunto sekä katsotaan ja tehdään laskelmia onko talo taloudellisesti järkevää asentaa kiinteistöön lisäenergiasäästöjä tuovia laitteita.
  • Energiakartoituksessa ei oteta kantaa talon rakenteisiin
  • Energiasäästökartoitukseen liittyy myös 15 asunnon lämpötilojen mittaus 1-3 päivän ajan
  • Energiasäästäkartoitus ja raportti kustantaa 595 euroa

Miten voit säästää lämmityskustannuksissa?

  • Säätämällä patteriverkoston virtaama sekä huonelämpötilat oikein ja joka asuntoon samalle tasolle ( lämmitysverkoston perussäätö)
  • Lisäämällä taloon poistoilman lämmöntalteenottolaitteisto
  • Asentamalla käyttöveden vakiopaineventtiilin
  • Uusimalla kaukolämmön alajakokeskuksen